Prireditve in dogodki

ODPRTO UČNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA TURISTIČNE VODNIKE

Izobraževanje za oblikovanje turističnih programov pet-zvezdičnih doživetij zelenega turizma, pristnih občutij narave, revitalizacijo v pokrajini, kulturno-zgodovinske izkušnje skozi interpretacijo tradicije in izročila pokrajine za obiskovalce.
V okviru izobraževanja nastanejo programi zelenega doživljajskega turizma. Izobraževanje je primerno za vodnike z licenco (lokalni, destinacijski, nacionalni vodniki) in druge zainteresirane krajane, predvsem mlade, ženske s podeželja in kmete za razvoj ponudbe zdravstvenega turizma – programi selfnessa v naravi, dediščinskega turizma – poglobljeno doživljanje naravne in kulturne dediščine, eko-turizma z avtentično vključenostjo lokalnega prebivalstva, lokacij in pridelkov.
Udeleženci se seznanijo s celostno obravnavo pokrajine, kreativnim in inovativnim razvojem vsebin dediščine ob njenem varovanju.
Izobraževanje za turistične vodnike vključuje mentorstvo pri oblikovanju individualnih programov vodenja.
Udeleženci izobraževanja oblikujejo individualen program vodenja glede na osebne potenciale, poklicno usmerjenost in zanimanja.

TEME:
- Programi zelenega turizma v svetu in Sloveniji: selfness v naravi, pet-zvezdična doživetja in dediščinski turizem
- Razvoj turizma ob ohranjanju okolja
- Odkrivanje potencialov dediščine in inoviranje z dediščino
- Celosten odnos do pokrajine
- Vitalno-energijske danosti območij: Špitalič, Slovenske Konjice, Stranice in možnosti za oblikovanje turističnih programov
- Načrtovanje dejavnosti in razvoj osebnih potencialov
- Oblikovanje nove turistične ponudbe

Obseg: 5 srečanj po 4 šolske ure (skupno 20 šol. ur programa).
Izobraževanje v obliki uvodnih predavanj in predstavitev ter terenskim delom poteka v krajih kjer se izvaja
projekt: Špitalič, Slovenske Konjice in Stranice.

1. Srečanje: četrtek, 16. 5. – Slovenske Konjice
2. Srečanje: sreda, 22. 5. – Špitalič
3. Srečanje: sreda, 29. 5. – Stranice
4. Srečanje: četrtek, 6. 6. – Špitalič
5. Srečanje: sreda, 12. 6. – Stranice

Srečanja bodo potekala od 16. do 19. ure. O natančni lokaciji posameznih srečanj boste obveščeni po oddaji prijave. Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 10. 5. 2019.

Informacije in prijave na:
Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, Karin Lavin - 041 823 927, lavin@siol.net.
Turistična destinacija Rogla-Pohorje, mag. Tjaša Kangler – 051 444 140, tjasa.kangler@tickonjice.si.