Kolesarske poti Spodnje Savinjske doline

V Ekomuzeju in v TIC-u Žalec lahko v odpiralnem času najamete kolo in se popeljete po dolini zelenega zlata.

Ne pozabite povprašati po zemljevidu kolesarskih poti po Spodnji Savinjski dolini.

Po Spodnji Savinjski dolini poteka 18 različnih kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj, saj so speljane tako po ravninskem kot tudi po hribovitem svetu. Dobro označene in vzdrževane poti so krožno povezane in potekajo po lokalnih in stranskih cestah ter vodijo mimo večine kulturnih in naravnih znamenitosti Spodnje Savinjske doline.

Možnost izposoje koles (Ekomuzej in TIC Žalec).

1. junija 2002 se je kolesarska pot vključila v Evropsko kolesarsko povezavo. Po prevoženih vseh 18-ih kolesarskih povezavah dobite v TIC-u Žalec spominsko majico.

Krožna kolesarska povezava po Spodnji Savinjski dolini

Proga je dolga približno 50 km. Poteka po poti: Žalec - Vrbje - Sp. Roje - Šešče - Sv. Lovrenc - Dolenja vas - Kaplja vas - Grajska vas – Tabor - Čeplje - Vransko - Prekopa - Šmartno - Sp. Podvrh - Žovnek - Sp. Gorče - Rakovlje - Parižlje - Polzela - Založe - Grušovlje - Podlog -Gotovlje - Žalec.

Vsako leto je zadnjo nedeljo v juniju organizirano skupinsko kolesarjenje po tej poti, s štartom in ciljem pri Hotelu Žalec.
 

Kolesarska pot 1

Proga je dolga približno 10 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: Petrovče - Kasaze - Migojnice - Žalec - Dobriša vas - Petrovče.
 

Kolesarska pot 2

Pot je dolga približno 10 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po poti: Kasaze - Liboje - Zabukovica - Griže - Migojnice - Kasaze.

 

Kolesarska pot 3

Proga je dolga približno 11 km in kategorizirana kot lahka proga. Poteka po poti: Žalec - Griže - Šešče - Zg. Roje - Sp. Roje - Vrbje - Žalec.
 

Kolesarska pot 4

Dolga je približno 9 km in kategorizirana kot srednje lahka proga. Poteka po poti: Griže - Zahom - Matke - Šešče - Griže.
 

Kolesarska pot 5

Pot je dolga približno 9 km. Pot je kategorizirana kot lahka proga. Poteka po poti: Šešče - Sv. Lovrenc - Prebold - Dolenja vas - Latkova vas - Sv. Lovrenc - Šešče.
 

Kolesarska pot 6

Proga je dolga okoli 13 km. Je lahka proga in poteka po poti: Kaplja vas - Zg. Selo - Grajska vas - Gomilsko - Kamenče - Poljče - Zakl -Trnava - Šentrupert - Kaplja vas.
 

Kolesarska pot 7

Dolga je 12 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po poti: Kamenče - Sp. Podvrh - Žovneško jezero - Sp. Gorče - Rakovlje - Parižlje - Poljče - Kamenče.
 

Kolesarska pot 8

Dolga je 18 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: Sp. Podvrh - Gomilsko -Grajska vas - Ojstriška vas -Tabor - Čeplje - Prekopa - Sp. Podvrh.
 

Kolesarska pot 9

Dolga je 20 km in poteka po poti: Parižlje - Polzela - Založe - Grušovlje - Šempeter - Šešče -Sv. Lovrenc - Latkova vas - Dolenja vas - Kaplja vas - Šentrupert -Trnava - Zakl - Poljče -Parižlje. Je lahka proga.
 

Kolesarska pot 10

Dolga je 28 km, kategorizirana kot srednje težka proga, poteka po poti: Polzela - Podvin -Dobrič - Andraž - Založe - Polzela.
 

Kolesarska pot 11

Dolga je približno 10 km, je lahka proga in poteka po poti: Šempeter - Podlog - Gotovlje -Ložnica - Žalec - Vrbje - Sp. Roje - Zg. Roje - Šempeter.

 

Kolesarska pot 12

Proga je dolga 19 km, je težka proga, poteka po poti: Podlog - jama Pekel - Sp. Ponikva -Studence - Gotoveljski Zalog - Gotovlje - Podlog.
 

Kolesarska pot 13

Dolga je okoli 15 km in poteka po poti: Žalec - Ložnica - Velika Pirešica - Pernovo - Grmovje - Mala Pirešica - Zaloška Gorica - Arja vas - Petrovče - Dobriša vas - Žalec. Je lahka proga.
 

Kolesarska pot 14

Proga je dolga okoli 16 km, je srednje težka proga in poteka po poti: Grajska vas - Zg. Selo -Šmiglova zid. - Miklavž - Loke -Tabor - Ojstriška vas - Grajska vas.
 

Kolesarska pot 15

Dolga je okoli 14 km. Poteka po poti: Tabor - Loke - Črni vrh - Ločica - Vransko. Kategorizirana je kot srednje težka proga.
 

Kolesarska pot 16

Je težka proga, dolga 26km. Poteka po poti: Vransko -Tešova - Čreta - Dobrovlje - M. Braslovče - Preserje - Braslovče - Braslovško jezero.
 

Kolesarska pot 17

Dolga je 22 km, je gorska proga. Poteka po poti: Tabor - Miklavž pri Taboru - Vrhe - Miklavž pri Taboru - Loke - Tabor.
 

Kolesarska pot 18

Pot je dolga 33 km in je gorska proga. Poteka čez: Tabor - Loke - Presedlje - Limovce -Zaplanina - Ravne - Črni vrh - Tabor.

 

+ pdf načrt

 

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
KONTAKT
T:
+386 (0)3 710 04 34
F:
+386 (0)3 712 12 62
E:
I: