Kolesarjenje po Občini Šentjur

V Občini Šentjur je označenih 10 kolesarskih poti različnih zahtevnostnih stopenj, ki vas vodijo skozi neokrnjeno naravo, lepo pokrajino, pestro kulturno in naravno dediščino, domačije, kmetije odprtih vrat. Turistično karto za kolesarje dobite brezplačno na TIC-u občine Šentjur ali na portalu www.podezelje.com.

Seznam kolesarskih poti:

 

Kolesarska pot 1 Dramlje - Razbor - Ponikva – Sladka gora – Loče – Žiče – Zgornje Slemene - Dramlje
Kolesarska pot 2 Šentjur - Kameno - Primož - Hotunje - Razbor - Dramlje - Svetelka - Razgor - Cerovec - Blagovna - Goričica – Šentjur
Kolesarska pot 3 Ponikva - Boletina - Srževica - Okrog - Ponkvica - Uniše - Ponikva
Kolesarska pot 4  Šentjur - Resevna - Vodruž - Šentjur
Kolesarska pot 5 Planina pri Sevnici - Visoče - Marof - Trobni dol - Šentrupert - Kalobje - Vezovje - Planina pri Sevnici
Kolesarska pot 6 Dobje - Repuš - Presečno - Žegar - Košnica - Gorica pri Slivnici - Voglajna - Dobje (dodatna možnost: vzpon na Slivnico)
Kolesarska pot 7 Gorica pri Slivnici - Loka pri Žusmu - Dobrina - Žegar - Košnica - Gorica pri Slivnici (dodatna možnost: vzpon na Bukovje)
Kolesarska pot 8 Prevorje - Dobje pri Lesičnem - Planinski vrh - Planinska vas - Loke pri Planini - Dobje pri Planini - Repuš - Presečno - Žegar - Dobrina - Gubno - Prevorje
Kolesarska pot 9 Kozje - Pilštanj - Lesično - Šentvid pri Planini - Planina pri Sevnici - Zabukovje nad Sevnico - Mrzla planina - Zalog - Kozje
Kolesarska pot 10 Planina pri Sevnici - Plešivec - Zagorje - Šentvid pri Planini - Podpeč pri Šentvidu - Podvine - Planinska vas - Sveti Križ - Planina pri Sevnici

 

Turistično-informacijski center občine Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 17
3230 Šentjur
KONTAKT
T:
+386 (0)3 749 25 23; +386 (0)41 660 091
F:
+386 (0)3 747 13 06
E:
I: