Stalna razstava Kozjansko žari

Slike in besedilo obiskovalcem približajo obdobje druge svetovne vojne na Kozjanskem skozi različna obdobja: izvajanje nemške raznarodovalne politike nad civilnim prebivalstvom, organiziranje prvih osvobodilnih front, stopnjevanje okupatorjevega nasilja, krepitev narodnoosvobodilnega boja, ustanovitev osvobojenega ozemlja Kozjansko, okupatorjeva ponovna zasedba ter dokončna osvoboditev leta 1945.

Društvo September
Planina 41/a
3225 Planina