Partizanska bolnica Zima

Bolnišnico, kot podzemni bunker, so zgradili domačini leta 1944, po naročilu štaba XIV. divizije. Prostor so poiskali v gozdu Šohta. Tu je bila zagotovljena voda in možnost zakrivanja sledov dostopa v zimskih mesecih. V neposredni bližini so postavili bunker za hrano, za evakuacijo ranjencev pa še dodatni bunker pri Marija Dobju. 

Prve ranjence je bolnišnica sprejela avgusta 1944. V času delovanja bolnišnice se je tu zdravilo 124 ranjencev. Januarja 1945 so ranjence premestili na drugo varno lokacijo, to pa opustili.

Lokacija: Cerovec – v gozdu ob avtocestnem počivališču Zima (iz mariborske smeri za izhodom Dramlje).

Dostop:
- peš s kmetije Žonta (15 min)

- z avtom po cesti iz smeri Žepina (3 km)

Krajevna skupnost Blagovna (Partizansko bolnica Zima)
KONTAKT
T:
+386 (0)3 748 90 10