Kolesarjenje

Za vse tiste, ki na dopust ne morete brez kolesa, je Rogaška Slatina prava izbira. Okolica zdraviliškega jedra je prepletena z zanimivimi in pestrimi kolesarskimi stezami in potmi, ki navdušujejo slehernega kolesarja, saj si med potjo lahko ogleda številne naravne in kulturne znamenitosti.

V Javnem zavodu turizem Rogaška Slatina (TIC), lahko dobite kolesarsko karto »Rogaška Slatina in okolica«, kjer je kolesarjem na voljo skupno 15 poti in katere so v nadaljevanju predstavljene:

Kolesarska pot 1
Dolžina poti: 8,5 km, čas vožnje: 30 minut; proga je lahka, primerna za vse.
Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Rjavica – Rajnkovec – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 2
Dolžina poti: 10 km, čas vožnje: 35 minut; Proga je lahka, primerna za vse.
Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Tržišče – Tuncovec – Cerovec pod Bočem – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 3
Dolžina poti: 11 km, čas vožnje: 40 minut; proga je lahka, primerna za vse.
Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Spodnje Sečovo – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 4
Dolžina poti: 28 km, čas vožnje: 1 ura 10 minut; Proga je razgibana, lahka in primerna za vse. Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Rogatec – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem – Kostrivnica – Podplat – Rogaška Slatina (center).
 

Kolesarska pot 5
Dolžina poti: 60 km, čas vožnje: 2 uri 50 minut; proga je razgibana, zahtevna in primerna za boljše rekreativce
Potek poti:  Rogaška Slatina (center) – Sv. Ema – Volčja Jama – Slivniško jezero – Sv. Štefan – Šmarje pri Jelšah – Pristava pri Mestinju – Vonarje – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 6
Dolžina poti: 47 km, čas vožnje: 2 uri 40 minut; proga je razgibana, zahtevna in primerna za boljše rekreativce.
Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Sv. Ema – Rudnica – Virštanj – Podčetrtek – Vonarje – Rogaška Slatina (center).
 

Kolesarska pot 7
Dolžina poti: 29 km, čas vožnje: 1 ura 30 minut; srednje zahtevna proga.
Potek poti: Rogaška Slatina – Mestinje – Lemberg – Sladka Gora – Pečica – Kostrivnica – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 8
Dolžina poti: 59 km, čas vožnje: 3 ure 30 minut, srednje zahtevna proga.
Potek poti: Rogaška Slatina – Rogatec – Stoperce – Majšperk – Ptujska Gora (obrni) – Studenice – Poljčane – Podplat – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 9
Dolžina poti: 24 km, čas vožnje: 1 ura 20 minut; proga je razgibana in primerna za vse rekreativce.
Potek poti: Rogaška Slatina (center)  – Jerčin – Vonarje – Rogaška Slatina (center).

Kolesarska pot 10
Dolžina poti: 40 km, čas vožnje: 2 uri 20 minut; proga je razgibana, zahtevna in primerna za boljše rekreativce.
Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Sv. Ema – Olimje – Podčetrtek – Vonarje – Rogaška Slatina (center).
 

Kolesarska pot 11
Dolžina poti: 61 km, čas vožnje: 3 ure; proga je razgibana in precej zahtevna, primerna za boljše rekreativce.
Potek poti: Rogaška Slatina – Rogatec – Sveti Florijan – Cerovec pod Bočem– Kostrivnica – Sladka Gora – Šmarje pri Jelšah – Kristan Vrh – Vonarje – Rogaška Slatina (center).
 

Kolesarska pot 12
Dolžina poti: 37 km, čas vožnje: 2 uri 30 minut; proga je razgibana, zahtevna in primerna za boljše rekreativce.
Potek poti: Rogaška Slatina – Lovski dom na Boču – planinski dom na Boču – Kostrivnica –  Pečica – Sladka Gora – Mestinje – Male Rodne – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 13
Dolžina poti: 54 km, čas vožnje: 2 ure 50 minut; proga je razgibana, zahtevna, primerna za boljše rekreativce.
Potek poti: Rogaška Slatina (center) – Vidovica – grajska kašča v Podčetrtku – Podčetrtek –Olimje – Imenska Gorca – Imeno – mejni prehod Miljana – Bratkovec – Harina Zlaka – Mali Tabor – Hum na Sutli – mejni prehod Rogatec – Sveti Florjan – Cerovec pod Bočem – Rogaška Slatina.
 

Kolesarska pot 14
Potek poti: Rogaška Slatina  – Irje-Grilova kapela  – Boč  – Formile – prehod na vozno pot na vrh Boča – prehod na gozdno učno pot. Steza se nadaljuje s prevoznimi potmi do planinske koče na Boču – spust do Kostrivnice – Zagaj pod Bočem – Spodnje Negonje – Rogaška Slatina

Nasvet na poti: prehodnost je na določenih delih zelo zahtevna. Ponekod so pogoji dokaj ekstremni, zato je potrebno zelo dobro obvladovanje kolesa ter planinarjenja. Pot zahteva zelo dobro psihofizično pripravljenost kolesarja.
 

Kolesarska pot 15
Začetek poti: Rogaška Slatina – Cerovec pod Bočem – pri kapeli levo na gozdno cesto – desno proti Ravnocerju – levo mimo vinotoča proti vrhu Plešivca – spust proti Formilam, na cesto za Boč iz smeri Poljčan (na tem delu je dokaj zahteven vzpon) – pri vojaški bazi levo –  sestopimo s kolesa in ga nesemo do vrha Boča – sledi zahteven spust proti Planinskem domu Boč – nadaljujemo po cesti do kmetije Šeklič – desno proti cerkvici sv. Marije v Dreveniku – pust do Grilove kapele v Cerovcu pod Bočem – čez obvoznico odpeljemo nazaj proti centru Rogaške Slatine.

Nasvet na poti: zahtevni vzponi in spusti zahtevajo zelo dobro znanje gorskega kolesarjenja v težjih pogojih.

Vabimo vas tudi na vožnjo po kostrivniški kolesarski poti, ki poteka skozi občini Rogaška Slatina in Rogatec ter povezuje sosednjo državo Hrvaško. Ob njej vam želimo prav tako pokazati zakladnico naše kulturne dediščine, naravna bogastva in lepote.

Ponujamo vam štiri različne smeri, sami pa izberite sebi najprimernejšo:
1. smer (24 km): Planinski dom na Boču – Lovski dom – Rogaška Slatina
Kostrivnica – Planinski dom na Boču – Lovski dom – Cesta na Boč – Rogaška Slatina – Kostrivnica (gorska pot; zahtevna).

2. smer (35 km): Planinski dom na Boču – Lovski dom – Ložno – Sv. Florijan
Kostrivnica – Planinski dom na Boču – Lovski dom – Pirš – Ravnocerje – Ložno – Sv. Florijan – Cerovec – Rogaška Slatina – Kostrivnica (gorska pot; zahtevna).

3. smer (26 km): Gabernik – Rodne – Rogaška Slatina
Kostrivnica – Gabernik – sv. Rozalija – Podplat – Sotensko – Male Rodne – Topole – Velike Rodne – sv. Trojica – Rogaška Slatina – Kostrivnica (povprečna telesna pripravljenost).

4. smer (34 km): Rogaška Slatina – Sv. Florijan – Rogatec – Hum na Sutli (Hrvaška)
Kostrivnica – Rogaška Slatina – Cerovec – sv. Florijan – Rogatec – (Brod – Hum na Sutli – Mali Tabor – Prišlin) – Rogaška Slatina – Kostrivnica (povprečna telesna pripravljenost).

Na območju Obsotelja in Kozjanskega pa so oblikovane tudi skupne kolesarske poti, ki potekajo čez vse občine tega območja. Karto teh poti prav tako dobite na TIC-u Rogaška Slatina in ostalih turistično informativnih centrih ter Razvojni agenciji Sotla v Šmarju pri Jelšah. Čez območje Rogaške Slatine potekata dve poti:

1. smer (26 km): Rogaška kolesarska pot
Rogaška Slatina – Rajnkovec – Vonarje – Sodna vas – Hajnsko – Kristan Vrh – Plat – Prnek – Rogaška Slatina (krožna nezahtevna pot).

2. smer (31 km): Kolesarska pot na Boč
Rogaška Slatina – Sv. Florijan – Zgornje Negonje – planinski dom na Boču – Drevenik – Zgornja Kostrivnica – Rogaška Slatina (krožna zahtevna pot).

 

IZPOSOJA KOLES

Grand hotel Sava**** Superior
Zdraviliško trg 6
T.: +386 (0)3 811 40 00
E-pošta: info@hotel-sava-rogaska.si
https://www.rogaska.si
 

Hotel Manzato***
Partizanska cesta 5
T.: +386 (0)3 581 61 40
E-pošta: info@hotel-manzato.eu
www.hotel-manzato.eu
 

Terme SPA d.d.
Zdraviliški trg 10
T.: +386 (0)3 811 20 00
E-pošta: marketing@terme-rogaska.si
https://www.terme-rogaska.si

 

Grand hotel Donat ****Superior
Zdraviliško trg 10
T.: +386 (0)3 811 30 00
E-pošta: info@ghdonat.com
https://www.ghdonat.com

TIC Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
3250 Rogaška Slatina
KONTAKT
T:
+386 (0)3 581 44 14
F:
+386 (0)3 819 01 54
E:
I: