Celje

Celje

Ugodne naravne razmere so že v predrimski, posebej pa v rimski dobi nudile prebivalcem dobre možnosti za življenje. To je bil eden od razlogov, da se je na vzhodnem delu Spodnje Savinjske doline, ob njeni najnižji točki, že v halstattski in kasneje v keltski dobi razvila prva mestna naselbina, imenovana Keleia.

Danes živi v Celju skoraj 49.000 prebivalcev. Premišljen razvoj in svež zagon sta Celju v tretjem tisočletju nadela ugled zelo hitro rastočega mesta. Prijetnega za bivanje, privlačnega za ogled in zanimivega za investitorje. Danes mesto predstavlja razvojno, poslovno, ekonomsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno, administrativno, zdravstveno, športno in sejemsko središče Savinjske regije.

Spletna stran občine

TIC Celje
Glavni trg 17
3000 Celje

KONTAKT
T:
+386 (0)3 428 79 36
F:
+386 (0)3 428 79 31
E:
I: