Šentjur

Šentjur

Občina Šentjur po površini meri 222 km2 in ima 18.799 prebivalcev.

Obdajajo jo drameljske gorice, kozjansko gričevje in vrhovi Bohorja. Občinsko središče je mesto Šentjur, ki je zaposlitveno in poselitveno središče.  Gričevnata pokrajina ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s poudarkom na sadjarstvu, vinogradništvu in živinoreji. Danes pa se pospešeno razvijajo  obrt in podjetništvo, predelovalne panoge, trgovina. V občini se polagoma razvija tudi turizem, predvsem na posameznih turističnih kmetijah.

Spletna stran občine

TIC Šentjur
Ulica Skladateljev Ipavcev 17
3230 Šentjur

KONTAKT
T:
+386 (0)3 749 25 23
F:
+386 (0)3 747 13 06
E:
I: